CENA ZNALECKÉHO POSUDKU


Cena znaleckého posudku či odhadu je sjednávána individuálně na základě dohody (vyjma posudků pro státní orgány - soud, policie, finančnční úřady - zde je cena stanovena na základě vyhlášky Ministerstva financí 37/1967 Sb.).

Cena za vypracování znaleckého posudku pro občany či firmy závisí na rozsahu, složitosti a náročnosti práce, příp. dodaným podkladům i speciálním požadavkům na urychlené vypracování posudku.

Výše ceny se zvyšuje v případě revizních posudků či posudků sloužících jako podklad pro soudní jednání.

Ceny uvedené v následující tabulce nutno tedy brát jako orientační (týká se Prahy a blízkého okolí, u vzdálenějších nemovitostí nutno připočíst náklady na PHM, příp. čas strávený v dopravním prostředku).

Při opakování ocenění dané nemovitosti (např. byt či pozemek) nebo při zadání více posudků možná sleva. V individuálních výjimečných případech mohou být ceny i nižší, např. při vyřizování dědictví.

NEMOVITOST CENA POSUDKU
Byt od 2.000,- Lč
Garáž od 2.000,- Kč
Rekreační chata, domek od 2.500,- Kč
Rekreační chalupa od 2.800,- Kč
Rodinný dům od 3.000,- Kč
Pozemek individuálně 1.500,- Kč - 4.000,- Kč

Ocenění samostaných věcných břemen:    od 2.000,- Kč
Ocenění věcných břemen spolu s posudkem o ceně nemovitosti:    od 1.000,- Kč
Vady, poruchy budov:                 od 5.000,- Kč
Ceny znaleckých posudků u ostatních nemovitostí se řeší individuálně

Ceny posudků při zjišování ceny obvyklé (tržní) min. o 1.000,- Kč vyšší