OBORY ČINNOSTI


  • Oceňování budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup, domků

  • Oceňování rekreačních chat a zahrádkářských chat

  • Oceňování garáží

  • Oceňování bytů i nebytových prostor

  • Oceňování pozemků

  • Oceňování porostů

  • Oceňování věcných břemen

  • Stavebnictví - posuzování vad a poruch na stavebních konstrukcích