ZNALECKÉ POSUDKY


  • Ocenění nemovitostí dle cenového předpisu Ministerstva financí ČR jako podklad pro finanční úřad za účelem vyměření daně z převodu nemovitostí (prodej, darování, dědictví)

  • Stanovení ceny obvyklé (tržní) za účelem zástavy nemovitostí, vypořádání spoluvlastnického podílu, a to pro fyzické osoby, firmy i soudy, notářství a policii

  • Zjištění reprodukční pořizovací ceny nemovitostí pro daňové účely i pro účely pojištoven z hlediska podpojištění nemovitostí

  • Ocenění nemovitostí pro nepeněžitý vklad do majetku firmy

  • Ocenění práv odpovídající věcnému břemeni, zejména doživotního bydlení a užívání v domu či bytu, právo přechodu či přejezdu přes pozemek, věcné břemeno vedení inženýrských sítí aj.

  • Vady a poruchy na nemovitostech (stavby obytné a průmyslové)