TERMÍNY VYPRACOVÁNÍ


1 týden - zpravidla po dodání všech podkladů nutných pro ocenění a provedené prohlídce běžných nemovitostí (rodinné domy, chalupy, chaty, byty) pro potřeby finančního úřadu.

4 - 5 dní - zpravidla po dodání všech podkladů nutných pro ocenění a provedené prohlídce běžných nemovitostí (rodinné domy, byty) pro potřeby zajištění hypotečního úvěru